Ningbo Xinzhou Hotel

678 ZHONGSHAN ROAD
Ningbo
China