Jin Jiang Dahua Hotel

918 Yan An Road W Changning Area Shangha
Shanghai
China