LIUYING GARDEN HOTEL

6 Qing Bo He Xia
Hangzhou
China