Al Manshar Rotana

Ad Dabbous Street
Fahaheel
Kuwait