GUANGDONG GUESTHOUSE GUANGZHOU

603 JIEFANG BEI ROAD
Guangzhou
China