HANJIANG INTERNATIONAL HOTEL

9 Jianhua Road
Xiangyang
China