NATIONAL HOTEL SICHUAN

9 Yong Ling Road
Chengdu
China