ZHUHAI TE QU LOU HOTEL

Dong Zhi Men Wai Avenue
Beijing
China