JIN FENG HOTEL

281 West Zhan Qian Road
Nanchang
China