GUO BIN GARDEN HOTEL

40 Chengdong Avenue
Yichang
China