XINJIYUAN BUSINESS HOTEL

280 Cao Xi Road
shanghai
China