LANZHOU GRAND HOTEL

1 Zhongshan Road
Lanzhou
China