WAN XING HOTEL MIN ZHU ROAD

47 Min Zhu Road
Nanning
China