Somerset Azabu East

No 1-9-11 Higashi-azabu Minato-ku
Tokyo
Japan