HAOGE BUSINESS HOTEL

1 Xi San Duan Yi Huan Road
Chengdu
China