JUN SHENG HOTEL

47 Hua Chang Street
Tianjin
China