DAYS HOTEL HUIZHOU

6 LING HU SAN ROAD
Huizhou
China