HUA LIN BUSINESS HOTEL

201 Hualin Road
Fuzhou
China