ZHONG HAI BUSINESS HOTEL

9 Long Kai He Road
Jiujiang
China