Tangyue Hotel Beijing

#52-54 Donghuamen Avenue
Beijing
China