NAN YUAN BUSINESS HOTEL

160 Nan Qu Road
Chongqing
China