ZHONG YU BUSINESS HOTEL

87 Guanshang Zhong Road
Kunming
China