JIA YU EMPEROR HOTEL

206 Zhi Gang Avenue
Chongqing
China