CIVIL AVIATION HOTEL

276 Jichang Road
Guangzhou
China