TSENTRALNAYA HOTEL

40 Preobrazhenskaya str
Odessa
Ukraine