Yunost Accord Hotel

S. Varlamova str. 32 (Pionerskaya)
Odessa
Ukraine