DING FU BUSINESS HOTEL

2 Da Guan South Road
Guangzhou
China