Shanxi Zhengxie hotel

No 35 Dong Ji Hu Ying
Tai Yuan
China