JIN YUE LI JIA BUSINESS HOTEL

Wenzhou Avenue
Wenzhou
China