CHENGDU BUSINESS HOTEL

1 Dong San Duan Shudu Avenue
Chengdu
China