YIJING GARDEN HOTEL

1288 Dianchi Road
Kunming
China