YINQUAN BUSINESS HOTEL

11 Baguayi Road
Shenzhen
China