TRAFFIC BUSINESS HOTEL

50 Ying Ze Avenue
Taiyuan
China