SHANSHUI BUSINESS HOTEL

1098 Yanhe South Road
Shenzhen
China