KAIDA INTERNATIONAL HOTEL

256 Qinghe South Street
Yinchuan
China