GREEN PARK AIRPORT HOTEL

6 Jia Tianzhu Zhong Street
Beijing
China