YUN DING GARDEN HOTEL

206 Huang Cuo Mao Hou
Xiamen
China