ZHIJIANG BUSINESS HOTEL

188-200 Moganshan Road
Hangzhou
China