Hotel Sanur Beach

Jalan Danau Tamblingan, Sanur
Sanur
Indonesia