Ovolo Tin Wan

100 Shek Pai Wan Road, Aberdeen
Hong Kong
Hong Kong