GUANGDONG HOTEL GUANGZHOU

No 294 Changti Road
Guangzhou
China