SUZHOU INTERNATIONAL HOTEL

345 Shiquan Street
Suzhou
China