SUNNY RESORT HOTEL

1 Xianqian Street
Dandong
China