Fraser Suites Urbana Sathorn, Bangkok

55 South Sathorn Road Tungmahamek
Bangkok
Thailand