Guangzhou Jianghe Hotel

31 Tianshou Road
Guangzhou
China