JINLING PLAZA CHANGZHOU

500 TONGJIANG ROAD
CHANGZHOU
China