GUI YOU BUSINESS HOTEL

101 Yingxiong Shan Road
Jinan
China