Hotel Sunroute Plaza Shinjuku

2-3-1 Yoyogi
Tokyo
Japan