HONG QIAO STATE HOTEL

1593 Hongqiao Street
Shanghai
China