THE ASPASIA PHUKET

1/3 Laem Sai Road
Phuket
Thailand